EMBA Ana Sayfa  |  Öğrenim Programı ve Hedefleri  Ders İçerikleri Başvuru  |  Akademik Kadro  |  Katılımcı Profili ve Mezun Görüşleri

 

Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin Yönetici MBA (Executive MBA) programı, üst düzey yönetici ve adaylarının stratejik bakış açılarını ve liderlik becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Program yöneticilik alanındaki güncel teorik alt yapı ve profesyonel uygulamaları bütüncül bir yaklaşımla aktarmak üzere tasarlanmıştır. Programın Michigan Üniversitesi’ndeki Yurtdışı Rekabet Stratejisi Modülü haricinde eğitim dili Türkçe’dir.

Sizleri de Executive MBA katılımcılarımız arasında görmek istiyoruz.

Yönetici MBA Eğitim Yaklaşımı
  • Yönetsel problem ve uygulamalara yönelik farkındalığı artırmak
  • Katılımcıların kendi yönetim bağlamları, uygulamaları ve tarzları üzerine düşünmelerini sağlamak
  • Yönetim ve liderlik becerilerini bütüncül olarak geliştirmek
  • Öğrenim çıktılarının uygulamaya dönüşmesi için zemin oluşturmak
Yönetici MBA Katılımcılarının Özellikleri
  • Yönetimsel deneyim
  • Sorgulayıcı, yaratıcı ve değişime açık liderlik
  • İşlevsel ve sektörel uzmanlık
  • Öğrenme çıktılarını uygulamaya dönüştürme potansiyeli ve isteği