Our Advisory Board provides us with invaluable input to ensure the Bilkent Business School continuing growth and success. They help make sure our strategic direction is informed by best practice and reflects the needs of the people and organisations we serve. Our faculty has three different advisory groups: Faculty Advisory Board, Undergraduate Program Advisory Board and Executive MBA & MBA Programs Advisory Board. The details (both in Turkish and English) of the board members are mentioned below.

Advisory Board Members

Ümran Beba - August Leadership - Partner, Bakkavor Group plc Greenwich, Connecticut - Independent Non-Executive Board Director

Ümran Beba – August Leadership – Ortak, Bakkavor Group plc Greenwich, Connecticut – Bağımsız İcrai Olmayan Yönetim Kurulu Başkanı

Ümran Beba, MBA ve Endüstri Mühendisliği Lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nden aldı.

Forbes dergisi tarafından “Türkiye iş dünyasının en büyük beynidir” olarak değerlendirildi, Fortune dergisinden üç yıl üst üste “dünyanın en güçlü iş kadınları” listesinde yer aldı ve çok sayıda ödül ve sıralama aldı. İlham veren bir lider, akıl hocası ve çeşitlilik savunucusu olan Ümran Beba, liderlik, çeşitlilik, yetenek ve kadınlar için savunuculuk üzerine dört kitapta yer aldı.

Ümran Beba, genel yönetim, yetenek ve çeşitlilik geçmişine sahip deneyimli bir üst düzey yöneticidir. İstanbul, Hong Kong, Dubai ve New York olmak üzere dört farklı lokasyonda PepsiCo ile 25 yıl geçirdiği tüketim malları endüstrisinde yaklaşık 35 yıllık deneyime sahiptir. Güneydoğu Avrupa, Doğu Akdeniz / Orta Doğu ve Türkiye’deki başkanlık ve genel yönetim görevlerinden sonra PepsiCo Asia Pacific Başkanlığı yaptı. Kariyerinde, İK Direktörlüğü ve Çeşitlilik Direktörlüğü görevleri üstlenmiştir. Çeşitli dönüşüm projelerinin yanı sıra yönetici işe alma, yetenek geliştirme, kültür şekillendirme, mentorluk, koçluk, çeşitlilik ve kapsayıcı gündem belirleme ve uygulama, insan sermayesi yönetimi girişimleri alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Ümran Beba – August Leadership – Partner, Bakkavor Group plc Greenwich, Connecticut – Independent Non-Executive Board Director

Ümran Beba has earned her MBA and Bachelor of Science degrees in Industrial Engineering  from Boğaziçi University.

She has been named as one of “the greatest living business minds of Turkey” by Forbes magazine, featured in Fortune magazine three years in a row for “the most powerful women in business” in the global list and received numerous awards and rankings for being an inspirational leader, mentor and diversity advocate. She has been featured in four books about leadership, diversity, talent and women advocacy.

Umran Beba is an experienced senior business executive with general management, talent and diversity background. She has close to 35 years of experience in Consumer Goods Industry where 25 years was with PepsiCo in four different locations namely Istanbul, Hong Kong, Dubai and New York. She was the Asia Pacific President of PepsiCo following president and general management roles in South East Europe, East Mediterranean /Middle East and Turkey. She has been in Chief HR Officer and Chief Diversity Officer roles in her career and managed several transformation projects as well as executive recruitment, talent pipeline building, culture shaping, mentoring, coaching, diversity and inclusion agenda setting and execution and human capital management initiatives.

 

Okan Baş - THY - Deputy Chairman

Okan Baş –  THY  – Başkan Vekili

2004 yılında Bilkent İşletme Fakültesi’ni bitiren Okan Baş, yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden daha sonra ise Okan Üniversitesi’nden doktora programını tamamlamıştır. On altı senedir THY’da çalışan Baş, iki senedir başkan vekili görevini yürütmektedir.

Okan Baş – THY – Deputy Chairman

After graduating from Bilkent University, Faculty of Business Administration in 2004, Okan Baş completed his master’s degree at Boğaziçi University. Then, he received his Ph.D. degree from Okan University. Mr. Baş has been working at THY for sixteen years and has been serving as the vice president for two years.

Metin Canoğulları - Ernst & Young, President of Turkey

Metin Canoğulları  – Ernst & Young  Türkiye Başkanı

EY Türkiye Ülke Başkanı olarak kariyerini sürdüren Metin Canoğulları, denetim alanında 30 yıllık deneyim sahibidir. Arthur Andersen’deki 12 yıllık iş tecrübesinin ardından, 2002 yılında Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı olarak EY Türkiye bünyesine katılmıştır. Türkiye’de finansal kuruluşların yanı sıra uluslararası ve yerel firmalara da denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmuştur. Telekomünikasyon, tüketici ürünleri, perakende, üretim sektörü ve finansal hizmetler alanında sektör uzmanlığına sahiptir. Ülke Başkanlığı görevine ek olarak EY Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya (CESA) Bölgesi’nin Büyüyen Pazarlar Liderliğini ve Türkiye’de Aile Şirketleri Liderliği görevlerini de yürütmektedir. Orta Doğu Avrupa pazarının büyümesi, Aile Şirketleri ve Halka Arz’ın (IPO) gelişmesinde etkin rol oynamıştır. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, TÜSİAD ve Bağımsız Denetim Derneği üyesidir. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunu olan Canoğulları, yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlamıştır. Evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

Metin Canoğulları – Ernst & Young, President of Turkey  

Metin Canoğulları, who pursues his career as EY Turkey Managing Partner, has 30 years of experience in the audit field. After 12 years of work experience in Arthur Andersen, he joined EY Turkey as the Assurance Services Partner in 2002. In addition to his service in the main financial institutions of Turkey, he has provided auditing and consulting services to international and local firms as well. He has industry expertise in telecommunications, consumer products, retail, manufacturing, and financial services. Besides being Country Managing Partner in Turkey, he also serves as Region Growth Markets Leader of EY Middle Eastern, Southeastern Europe, and Central Asia (CESA) and Family Business Leader of Turkey.  He has played an active role in the development of the Middle Eastern market, Family Businesses, and public offerings (IPO). He is a member of the Istanbul Chamber of Certified Public Accountants, TÜSİAD, and the Independent Audit Association.  Canoğulları, who has an undergraduate degree in Management Engineering from Istanbul Technical University, completed his master’s degree in Business Administration at Boğaziçi University. He is married and has two sons.

Faruk Eczacıbaşı - Eczacıbaşı Holding Vice Chairman of the Board

Faruk Eczacıbaşı – Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Faruk Eczacıbaşı, İstanbul Alman Lisesinden mezun olduktan sonra, Berlin Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinde lisans ve yüksek lisans yaptı. 1980’de Eczacıbaşı Topluluğu’nda çalışma hayatına atıldı. Halen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu’nun, “Eczacıbaşı Bilgi İletim” şirketinin yöneticiliğini üstlendi ve topluluğun “e-dönüşümü” sürecini yönetti. Başkanlığını üstlendiği, Türkiye’nin bir bilgi toplumuna dönüşmesi hedefiyle 1995’te kurulan Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) aracılığıyla, çeşitli araştırma raporlarının hazırlanmasında ve bu konudaki politikaların şekillendirilmesinde çalıştı. TÜSİAD’la birlikte, özel sektörün kamuya verdiği tek ödül olan e-Türkiye Ödülleri’nin kurulması ve sürdürülmesinde etkin rol oynadı. Avrupa Birliği Müktesebatı’nın Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’nın uygulanması çalışmalarına katıldı. Türkiye’de e-ticaret ve e-devlet uygulamalarının güvenli hale gelmesini sağlayacak yasal ve teknik koşulları sağlayan ilk şirketin kurulmasına öncülük etti. İnternet denetimine karşı, AB ölçütlerinin benimsenmesi yönünde kamuoyuna liderlik yaptı. Halen TBV Başkanlığı görevini devam ettiren Eczacıbaşı, Türkiye’nin teknoloji haritasının çıkarılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Faruk Eczacıbaşı ayrıca, 1999 yılından bu yana Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanlığı görevini yürütüyor.

Faruk Eczacıbaşı – Eczacıbaşı Holding Vice Chairman of the Board

Faruk Eczacıbaşı, after graduating from Istanbul German High School, completed his undergraduate and graduate studies at Berlin Technical University, Faculty of Business Administration. He started his career at Eczacıbaşı Group in 1980. Faruk Eczacıbaşı, who is still the Vice Chairman of Eczacıbaşı Holding Board of Directors, undertook the management of Eczacıbaşı Group’s “Eczacıbaşı Information Transmission” Company and managed the “e-transformation” process of the group. As the chairman of the Turkish Informatics Foundation (TBV) that was founded in 1995 with the goal of transforming Turkey into an information society, he worked to create research projects and policies to provide reliable sources and qualified information. Together with Turkey Industrialists and Business People’s Association (TUSIAD), he played an active role in the establishment of e-Turkish Awards which is the only ward given to the general public by a private institution. He participated in the implementation of a national program for the adoption of the EU Acquis.  He led the establishment of the first company in Turkey that allows the development of safe e-commerce and e-government applications. He led the public in the adoption of EU benchmarks against Internet surveillance. As the Chairman of TBV, he is carrying out work for the enactment of the technology map of Turkey. Faruk Eczacıbaşı has also been the President of Eczacıbaşı Sports Club since 1999.

Emre Karter - Citibank - Managing Director

Emre Karter – Citibank –  Genel Müdür

Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Karter, yüksek lisansını New Hampshire College’de tamamladı. Karter, 2010 yılında Rusya, Orta ve Doğu Avrupa Global İşlem Bankacılığı başkanlığını üstlendi. Karter, son olarak Dubai’de Ortadoğu ve Afrika’daki 14 ülkeden Sorumlu Global İşlem Bankacılığı Başkanı olarak görev aldı. Emre Karter aynı zamanda Citibank Türkiye ve Citi İslami Yatırım Bankası yönetim kurulu üyeliklerini de yürütmektedir.

Emre Karter – Citibank – Managing Director

Emre Karter graduated from Bilkent University Business Administration Department and completed his master’s degree at New Hampshire College. Mr. Karter became the Head of Global Transaction Banking in Russia, Central and Eastern Europe in 2010. Karter, most recently, served as Head of Global Transaction Banking Responsible for 14 countries in the Middle East and Africa in Dubai. Emre Karter also engages in board membership of Turkey Citibank and Citi Islamic Investment Bank.

Nüket Küçükel Ezberci - Güven Hospital - Chairman of the Board

Nüket Küçükel EzberciGüven Hospital – Yönetim Kurulu Başkanı

Nüket Küçükel Ezberci Almanya Bremen’de 1969 yılında doğdu. Ankara TED Koleji’nden 1986 yılında mezun oldu ve bunu takiben lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler üzerine Bilkent Üniversitesi’nde tamamladı. 1992 ve 2007 yılları arasında TC Dışişleri Bakanlığı’da kariyer diplomatı olarak görev aldı. 1994-1999 yıllarında sırasıyla Essen ve Kudüs Başkonsoloslukları’nda çalıştı. 2001 ile 2005 yılları arasında Başkatip olarak Madrid’deki Türkiye Büyükelçiliği’ne atandı. Ülkeye dönüşünde Avrupa Birliği İlişkileri Genel Sekreterliği Siyasi İşler Bölümü Yönetici Yardımcılığı görevine atandı. Ebevenylerinin beklenmeyen vefatı üzerine 1974 yılında ailesi tarafından kurulan Güven Hastanesi’nin yönetimini devralmak için görevinden ayrıldı. İki kız kardeşe miras kalan Güven Hastanesi (www.guven.com.tr) 10 yıl içerisinde 75.000m2’lik bir alanda şehir merkezinde bulunan, 311 yatak kapasitesine sahip Genel Hastane ve diğer medikal hizmetlerin yanı sıra Geriatri Merkezi’ne, tam donanımlı Fizik Tedavi Merkezi’ne, Spor ve diyet Merkezi’ne sahip Sağlık Kampüsü ile sağlık hizmetleri sağlayan Güven Sağlık  Grubu (guven@guven.com.tr) haline gelmiştir. Güven Sağlık Grubu’nun ayrılmaz bir parçası olarak Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı(guvenvakfı.org), toplumun kısıtlı imkanlara sahip kesimine ulaşmak için çok önemli bir geçit görevi  görmektedir. Buna ek olarak Vakıf, Türkiye’nın yanı sıra avrupa ülkelerinde de ‘İleri Yaşlanma/Sağlık va Bakım Çözümleri’ olgusu için tüm çözüm üretici tarafları bir raya getirmek dına kapasitesi ile çalışmaklatdır. Covid sonrası dönem, yaşlılara yardım ve destek sağlamak amaçlı tekneloji/yapay zeka destekli medikal cihazlar kullanılarak ilgili ülkelerin ekonomik girişimlerine de katkı sağlayacak sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi için birçok fırsat yaratacaktır. Bu bağlamda,ilgili çevrelerde yeni kurulan sağlık kuruluşlarını takip eden Güven Future şirketi(guvenfuture.com.tr) adıyla Güven Sağlık Grubu içerisinde yeni iş modeli kurulmuştur.

Şu anda Nüket Küçükel Ezberci Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi, Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) Türk-Arjantin İş Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır. Sayın Küçükel İngilizce ve İspanyolca bilmektedir. Evli ve üç çocuk annesidir.

Nüket Küçükel Ezberci  – Güven Hospital – Chairman of the Board

Nüket Küçükel Ezberci was born in Bremen, Germany in 1969. She graduated from TED Ankara College Private High School in 1986 and subsequently completed her undergraduate degree in International Relations at Bilkent University. Between 1992 and 2007, she worked as a career diplomat at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey. Between 1994 and 1999, she worked at the Consulate General of Essen and Jerusalem, respectively. Between 2001 and 2005, she was appointed as the First Secretary at the Embassy of Turkey in Madrid. Upon her return to the country, she was appointed as the Deputy Director of the Political Affairs Department of the Secretary-General of European Union Relations. Due to the unexpected death of her parents, she left her position to take over the management of Güven Hospital, which was founded by her family in 1974.

Currently, Nüket Küçükel Ezberci serves as the Güven Healthcare Group Chief Executive, Presidential Health and Food Policy Board Member, Turkey Industrialists and Business People’s Association (TUSIAD) Board Member, and the chair of Turkish-Argentine Business Organization at Turkey’s Foreign Economic Relations Board (DEIK). Mr. Küçükel speaks English and Spanish. She is married with three children.

Önder Sezgi - Bilkent Holding - Executive Board Member

Önder Sezgi –  Bilkent Holdingİcra Kurulu Üyesi

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1998 yılına kadar Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzmanı olarak çalışan Önder Sezgi, 1998 yılında Tepe Grubu’na katılmıştır. 2016 yılına kadar Bilkent Holding Mali İşler Koordinatörlüğü görevinde bulunan Önder Sezgi, Holding şirket ve iştiraklerinin çeşitli yönetim kademelerinde görev yapmıştır. Bilkent Holding Koordinasyon Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdüren Sezgi aynı zamanda tüm grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapmaktadır.

Önder Sezgi –  Bilkent Holding  – Executive Board Member

After graduating from Ankara University Faculty of Political Science in 1988, Önder Sezgi, who worked as a Tax Inspector in the Ministry of Finance Tax Inspectors Board until 1998, joined the Tepe Group in 1998. Önder Sezgi, who served as Bilkent Holding’s Financial Affairs Coordinator until 2016, also served at various management levels of Bilkent Holding and its subsidiaries. Mr. Sezgi continues to work as a Member of the Bilkent Holding Coordination Board, while also serves as the Vice-Chairman of the Board of Directors in all group companies.

Başak Vardar - Deloitte Partner

Başak Vardar – Deloitte Ortak

Deloitte Türkiye’nin CEO’su olan Başak Vardar, 24 yıllık kariyerinde kurumsal finansman alanında birleşme ve satın alma danışmanlığı projelerinde uzmanlaşmıştır. Deloitte Türkiye CEO’luk görevini devralmadan önce 5 yıl boyunca Deloitte Türkiye Finansal Danışmanlık bölümü liderliğini yürütmüştür. Çalışma hayatına denetim alanında başlayan Vardar, 2007 yılında Deloitte Türkiye’ye birleşme ve satın alma danışmanlığı hizmetlerinden sorumlu ortak olarak katılmadan önce, Andersen ve EY’da 11 yıl çeşitli yöneticilik kademelerinde görev almıştır. Başta tüketici ürünleri, enerji, imalat ve hizmet olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda büyük ölçekli şirketin satış, satın alma, birleşme, özelleştirme, yeniden yapılandırma ve değerleme projesi yönetmiştir. Özel sermaye fonları, büyük ölçekli stratejik satın alıcılar ve orta ölçekli yerel firmalar ile önemli bir tecrübesi bulunmaktadır. Başak Vardar, 1996 yılında Bilkent İşletme Fakültesinden birincilikle mezun olmuştur.

Başak Vardar – Deloitte  Partner

Basak Vardar, who acts as CEO of Deloitte Turkey, has specialized in merger and acquisition consulting projects in the corporate finance field in her 24-year long career. Before becoming the CEO of Deloitte Turkey, she was the leader of the Deloitte Turkey Financial Consulting division for five years. Ms. Vardar who started her career in the audit field, before joining Deloitte Turkey in 2007 as the advisory services partner for mergers and acquisitions, worked in various managerial roles at Andersen and EY for 11 years. She managed sales, acquisition, mergers, privatization, restructuring, and valuation projects of many large-scale companies operating in different sectors, especially in consumer products, energy, manufacturing, and services. She has significant experience with private equity funds, large-scale strategic buyers, and medium-sized local firms. Başak Vardar graduated from Bilkent University, Faculty of Business Administration in 1996 as the top of the department.

Cüneyt Yavuz - Mavi - CEO

Cüneyt Yavuz – Mavi – Genel Müdürü

1968 doğumlu olan Cüneyt Yavuz, Robert Kolej’i bitirdikten sonra, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Amerika’da,  Johns Hopkins Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. 1992’de Procter & Gamble’da çalışmaya başlayan  Cüneyt Yavuz, Gillette , Duracell, Oral-B ve Braun markalarında Türkiye, Balkanlar ve İsrail bölgelerinden sorumlu farklı yöneticilik pozisyonları üstlendi. Şirketin Doğu Avrupa Bölgesi’nden sorumlu Satış ve Pazarlama yöneticiliği yaptı. 2008 yılında CEO olarak Mavi’ye katılan Yavuz, Mart 2017’de Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir.  Evli ve bir çocuk sahibidir.

Cüneyt Yavuz – Mavi – CEO

Cüneyt Yavuz, who was born in 1968, received his bachelor’s degree from the International Relations Department of Boğaziçi University after graduating from Robert College. Consequently, he completed his master’s degree at Johns Hopkins University in the US. Cüneyt Yavuz, who started to work at Procter & Gamble in 1992, held various managerial positions responsible for Gillette, Duracell, Braun, and Oral-B brands in Turkey, Balkans, and Israel regions. He served as the Sales and Marketing Manager responsible for the Eastern European Region of the company. Mr. Yavuz, who joined Mavi as CEO in 2008, was elected as a Board Member in March 2017. He is married and has one child.

Bilge Yılmaz - Wharton School of the University of Pennsylvania - Professor

Bilge Yılmaz – Wharton School of the University of Pennsylvania – Profesör

Bilge Yılmaz 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü ve Fizik Bölümü’nden mezun olmuştur. Daha sonra yükseklisans ve doktorasını Priceton Üniversitesi’nden Ekonomi alanında tamamlamıştır Dr. Yılmaz Wharton, Stanford, Insead ve Chicago gibi işletme okullarında ders vermektedir.Şu anda  The Joshua J. Harris Alternative Investments Programının akademik direktörüdür.  Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, Review of Finance, Review of Economic Studies, Econometrica, Journal of Economic Theory, American Economic Review gibi  saygın dergilerde pek çok yayını bulunmaktadır.

Bilge Yılmaz – Wharton School of the University of Pennsylvania – Professor

Bilge Yılmaz graduated from Boğaziçi University, Electrical and Electronics Department and Physics Department in 1991. Then, he completed his master’s and Ph.D. degrees in Economics from Princeton University. Dr. Yılmaz teaches at business schools such as Wharton, Stanford, Insead, and Chicago. He is currently the academic director of The Joshua J. Harris Alternative Investments Program. He has many publications in prestigious journals such as Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, Review of Finance, Review of Economic Studies, Econometrica, Journal of Economic Theory, and American Economic Review.

Sibel Bostancı Çelebi - Philip Morris International-Head of Talent & Workforce Planning

Sibel Bostancı Çelebi – Phillip Morris International – Yetenek ve İş Gücü Planlama Başkanı

1993 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1993-1995 seneleri arası Bilkent Üniversitesi’nde MBA yapan Sibel Bostancı Çelebi,  General Elektrik’ten önce Sevgi Hastaneler Grubu, Coca Cola ve British Council İnsan Kaynakları Departmanlarında farklı liderlik görevleri üstlenmiştir. 2009’da General Electric şirketinin sağlık iş kolunda göreve başlamış ve 2015 yılından bu yana yine aynı firmanın kurumsal organizasyonunda Afrika-Orta Doğu-Hindistan ve Türkiye’den sorumlu Öğrenme ve Yetenek Geliştirme İcra Başkanı pozisyonunda görev yapmaktadır. Aynı zamanda Ortadoğu-Kuzey Afrika-Türkiye Bölgesinin Kadın Çalışan Ağı liderliğini sürdürmektedir.

Sibel Bostancı Çelebi – Philip Morris International-Head of Talent & Workforce Planning

Sibel Bostancı Çelebi graduated from Middle East Technical University, Department of Food Engineering in 1993 and completed her MBA at Bilkent University between 1993 and 1995. Before joining General Electrics, she held different leadership positions at the Human Resources departments of Sevgi Hospitals Group, Coca-Cola, and British Council. She started to work in the health business line of General Electric Company in 2009. She has been working as the Executive-Head of Learning and Talent Development of General Electrics responsible for Africa-Middle East, East-India, and Turkey regions since 2015. At the same time, she maintains her Women Workers Network’s leardership of Middle East-North Africa-Turkey Region.

 

Orhan Dağlıoğlu - A101 - Operations Committee Member and CTO

Orhan Dağlıoğlu – A101 – Operasyon Komitesi Üyesi ve CTO

2010 yılından bu yana A101’de Operasyon Komitesi Üyesi ve CTO olarak görev yapmaktadır. A101’e katılmadan önce, Turgut Aydın Holding Grup Şirketlerinden Memorial Sağlık Grubu, English Home ve Aydın Örme’de tedarik zinciri ve bilgi sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 3 yıl görev yapmıştır. Daha önceki iş yaşamında HP, Siemens Business Services, SAP ve Eczacıbaşı Bilişim’de farklı pozisyonlarda, optimizasyon, ERP, CRM, süreç analizi ve tasarımı, iş zekası ve sistem entegrasyonu gibi çeşitli konularda görev almıştır. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde araştırma asistanlığı yaparak, 1993 yılında yüksek lisansını, aynı bölümde 1991 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. Ankara Fen Lisesi mezunu, evli ve bir çocuk babasıdır.

Orhan Dağlıoğlu – A101 – Operations Committee Member and CTO

Orhan Daloğlu has been serving as the Operations Committee Member and CTO at A101 Company since 2010. Before joining A101, he served as the Deputy General Manager responsible for the supply chain and information systems at the Memorial Health Group, English Home, and Aydın Örme for three years. In his previous business life, he worked at HP, Siemens Business Services, SAP, and Eczacıbaşı Bilişim and served in various fields such as optimization, ERP, CRM, process analysis and design, business intelligence, and system integration. He completed his master’s degree in 1993 by working as a research assistant at Bilkent University, Department of Industrial Engineering, and his undergraduate education in the same department in 1991. He is a graduate of Ankara Science High School, married with one child.

Faruk İnaltekin - Bilkent Cyberpark - General Manager

Faruk İnaltekin – Bilkent Cyberpark – Genel Müdür

2007 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. TOBB, TAİ firmalarında çalışmıştır. 2016 yılından beri Bilkent Cyberpark’da Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir.

Faruk İnaltekin – Bilkent Cyberpark – General Manager

Farul İnaltekin graduated from Middle East Technical University, Industrial Engineering Department in 2007. He worked at TOBB and TAI companies. He has been serving as the General Manager at Bilkent Cyberpark since 2016.

Bora Kıvrak - Microsoft - Corporate Consultancy and Support Services Group Manager

Bora Kıvrak – Microsoft – Kurumsal Danışmanlık ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü

1972 yılında Ankara’da doğan Bora Kıvrak, Hacettepe Üniversitesi’nde İstatistik lisans eğitimini, Bilkent Üniversitesi’nde Executive MBA ve Michigan Üniversitesi’nde Küresel Rekabet Stratejisi programlarını tamamladı. Bora Kıvrak, 25 yılı aşkın BT sektörü kariyerinin son 20 yılını geçirdiği Microsoft’ta Teknik Danışmanlık, Proje Yönetimi, Kurumsal Satış Yönetimi tecrübelerinin ardından 2015 yılından bu yana Kurumsal Danışmanlık ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Bu rolünde Kamu, Sağlık, Savunma, Eğitim, Sivil hükümet ve Enerji sektöründe birlikte çalıştığı kurum ve şirketlerin operasyonlarını optimize etmek, ürünlerini ve servislerini transform etmek, çalışanların verimliliğini artırmak ve vatandaşlar ve müşterileri ile etkin iletişim kurmaları hedefleri ile Dijital Dönüşüm stratejileri ve yol haritasını oluşturmak ve hayata geçirmek için sektöre önderlik eden projeler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda ilgili sektör çözümleri uzmanlığının yanında İş ve Çevre Sürdürebilirliği, Yenilenebilir Enerji, Yapay Zeka, Akıllı Şehirler ve Siber Güvenlik konusunda çalışmalar yürüterek önemli deneyime sahiptir. Bora Kıvrak, 2012 yılından bu yana Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinde 4ncü sınıf, MBA ve Turquality programlarında Dijital Dönüşüm, Proje Yönetimi, Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları Yönetimi derslerini vermektedir.Evli ve iki kız çocuğu ve iki kedi babası olan Bora, okumayı, yardımseverlik koşuları yapmayı ve seyahat etmeyi sevmektedir.

Bora Kıvrak – Microsoft – Corporate Consultancy and Support Services Group Manager

Bora Kıvrak was born in Ankara in 1972. He completed his undergraduate education in Statistics at Hacettepe University, Executive MBA at Bilkent University, and Global Competitive Strategy program at Michigan University. Bora Kıvrak has been working as a Corporate Consultancy and Support Services Group Manager since 2015, following his position as Project Management and Corporate Sales Management at Microsoft, where he spent the last 20 years of his more than 25-year long experience in Technical Consultancy. In this role, he has been working on projects that lead the sector to create and implement Digital Transformation strategies and their roadmap with the objectives of optimizing the operations of the institutions and companies he works within the Public, Health, Defense, Education, Civil government, and Energy sectors; and transforming their products and services, increasing the productivity of employees and communicating with their citizens and customers effectively. In this context, he has significant experience in Business and Environmental Sustainability, Renewable Energy, Artificial Intelligence, Smart Cities, and Cyber ​​Security, as well as expertise in relevant sector solutions. Bora Kıvrak has been teaching Digital Transformation, Project Management, Strategic Management, and Human Resources Management in the undergraduate program for senior undergraduate students together with the MBA and Turquality programs at Bilkent University Faculty of Business Administration since 2012.Mr. Bora, who is married with two daughters and has two cats, enjoys reading, charity run, and traveling.

Türküler Oltulu Çolakoğlu - Mastercard Vice President, Strategic Partnerships Europe

Türküler Oltulu Çolakoğlu – Mastercard Avrupa Stratejik Ortakliklar Başkan Yardımıcısı  

2009 yılında Bilkent Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. EY, Peppers & Rogers, Edgar Dunn &Company firmalarında çeşitli pozizyonlarda görev almıştır. Şuan ise Mastercard firmasında Stratejik Ortaklıklar Başkan Yardımcısı  olarak çalışmaktadır.

Türküler Oltulu Çolakoğlu – Mastercard Vice President, Strategic Partnerships Europe

Türküler Oltulu Çolakoğlu graduated from Bilkent University, Department of Business Administration in 2009. She worked in various positions at EY, Peppers & Rogers, and Edgar Dunn & Company. She is currently serving as the Vice President of Strategic Partnerships at Mastercard.

Mustafa Karaman - The Union Bank of Switzerland Portfolio Manager

Mustafa Karaman – The Union Bank of Switzerland Portföy Yöneticisi

Mustafa Karaman, UBS’nin (the Union Bank of Switzerland) Londra ofisinde Varlık Yönetimi Bölümü’nde portföy yöneticisidir. 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden mezun olan Mustafa Karaman, İsviçre Lozan Üniversitesi’nde Finans Yüksek Lisans programına katıldı. Daha sonra 2007 yılında İsviçre Zürih Üniversitesi’nde finans alanında doktora programına kabul edildi. Doktora çalışmalarını finansal fiyatlandırma modelleri ve ekonometrik analiz üzerine yaptı. Doktora çalışmaları sırasında New York Üniversitesi Volatilite Enstitüsü ve Princeton Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Akademik çalışmaları Journal of Banking and Finance ve Journal of Econometrics gibi prestijli mecralarda yayınlandı. 2012 yılında İsviçre merkezli yatırım bankası UBS’nin Zürih ofisinde Kantitatif Analist olarak işe başladı.

Mustafa Karaman – The Union Bank of Switzerland Portfolio Manager

Mustafa Karaman is Portfolio Manager in the Asset Management Department at the London office of UBS (the Union Bank of Switzerland.) After graduating from the Statistics Department of the Middle East Technical University in 2005, Mustafa Karaman attended the MS in finance program at the University of Lausanne, Switzerland. Later in 2007, he was accepted to the PhD in finance program of University of Zurich, Switzerland. His doctoral studies focus on financial pricing models and econometric analysis. During his doctoral studies, he was a visiting researcher at New York University Volatility Institute and Princeton University. His academic work has been published in prestigious outlets such as Journal of Banking and Finance, and Journal of Econometrics. In 2012, he started as a Quantitative Analyst at the Zurich office of swiss based investment bank UBS.

Zeynep Nazlı Onursal - Sefora Turkey - CFO

Zeynep Nazlı Onursal – Sefora Türkiye – CFO

2000 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Coca Cola, PWC, Şişecam kurumlarında çalışmıştır. Şu an Sefora Türkiye firmasının CFO’su olarak görev almaktadır.

Zeynep Nazlı Onursal – Sefora Turkey – CFO

Zeynep Nazlı Onursal graduated from Bilkent University, Business Administration Department in 2000. She worked at Coca Cola, PWC, and Şişecam companies. She, currently, serves as CFO of Sefora Turkey.

Ahmet Orhon - McKinsey & Company - Engagement Manager

Ahmet Orhon – McKinsey & Company – Taahhüt Müdürü

2009 yılında Bilkent Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. McKinsey & Company firmasında 10 yılı aşkın bir süredir çalışmaktadır. Şu an ise Engagement Manager olarak görevine devam etmektedir.

Ahmet Orhon – McKinsey & Company  – Engagement Manager

Ahmet Orhon graduated from Bilkent University, Department of Business Administration in 2009. He has been working at McKinsey & Company for more than 10 years. He is currently serving as the Engagement Manager.

Doğuşcan Oto - Peoplise - Head of HR Success Management

Doğuşcan Oto – Peoplise – İK Başarı Yönetimi Başkanı

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi, İşletme-Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuş, aynı üniversitede insan kaynakları yönetimi yüksek lisansını tamamlamıştır. Satış ile başladığı kariyer yolculuğunda Bilgim Akademi, PwC ve Assistt firmalarında çeşitli, görevler almıştır. Yeni mezun işe alım süreçleri ve employer branding konularında uzmanlaşmıştır. Şu an ise ING Türkiye’de İK Dönüşüm Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Doğuşcan Oto – Peoplise- Head of HR Success Management

Doğuşcan Oto graduated from Istanbul Bilgi University where he received his bachelor’s degree in business economics in 2007 and his master’s degree in Human Resources Management. In his career journey, which he started with sales, he took various positions at Bilgim Academy, PwC, and Assistt companies. He specialized in new graduate recruitment processes and employer branding. He is currently serving as HR Transformation Vice President of ING Bank Turkey.

Seda Öz - University of Waterloo - Associate Professor

Seda Öz – University of Waterloo – Doçent

2007 yılında Bilkent Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Doktora derecesini New York University, Leonard N. Stern School of Business’dan almıştır. University of Waterloo’da Doçent olarak görevine devam etmektedir.

Seda Öz – University of Waterloo – Associate Professor

 Seda Öz graduated from Bilkent University, Department of Business Administration in 2007. She received her Ph.D. from Leonard N. Stern School of Business, New York University. She is currently working as an Associate Professor at the University of Waterloo.

Çiğdem Özdemir - TANAP Doğalgaz İletim - Human Resources Director

Çiğdem Özdemir – TANAP Doğalgaz İletim – İnsan Kaynakları Direktörü

1996 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun olmuştur.2008-2012 seneleri arası Bilkent Üniversitesi’nde MBA yapan Çiğdem Özdemir, TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.’de İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmaktadır.

 

Çiğdem Özdemir – TANAP Doğalgaz İletim – Human Resources Director

Çiğdem Özdemir graduated from Middle East Technical University, Department of Mathematics in 1996. She completed her MBA at Bilkent University between 2008-2012. She serves as Human Resources Director at TANAP Doğalgaz Transmission Inc.

Bedia Sanem Şimşek - Zalando SE - Business Development Manager

Bedia Sanem Şimşek – Zalando SE – İş Geliştirme Yöneticisi

2001 yılında Bilkent Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. University of Michigan – Ross School of Business’da MBA derecesini tamamlamıştır. MBA sonrasinda Bain&Company ve McKinsey&Company firmalarında danışmanlık alanında çalıştıktan sonra kariyerine e-ticaret alanında devam etmiş ve ilk olarak Hepsiburada firmasında “cross-border” satışlar ve “online grocery” odaklı iş geliştirme projelerini yönetmiştir. Şu an ise Berlin’de Zalando SE firmasında pazaryeri stratejisi konusunda İş  Geliştirme Yöneticisi olarak görevine devam etmektedir.

Bedia Sanem Şimşek – Zalando SE – Business Development Manager

Bedia Sanem Şimşek graduated from Bilkent University, Department of Business Administration in 2001. She completed her MBA at Ross School of Business, University of Michigan. After receiving her  MBA, she worked as a consultant at Bain & Company and McKinsey & Company, and then continued her career in the field of e-commerce and managed business development projects focused on “cross-border” sales and “online grocery” at Hepsiburada. She is currently serving as a Business Development Manager on marketplace strategy at Zalando SE in Berlin.

Çağlar Targotay - Boston Consulting Group - Senior Project Manager

Çağlar Targotay – Boston Consulting Group Kıdemli Proje Yöneticisi

2007 yılında Bilkent Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. SDA Bocconi’de Master derecesini tamamlamıştır. EY, Credit Suisse firmalarının çeşitli pozisyonlarında görev almıştır. Şu an Boston Consulting Group danismanlik sirketinde kidemli proje yoneticisi olarak görev almaktadır.

Çağlar Targotay – Boston Consulting Group – Senior Project Manager

Çağlar Targotay graduated from Bilkent University, Department of Business Administration in 2007. He completed his master’s degree at SDA Bocconi. He worked in various positions at Ernst & Young and Credit Suisse companies. He is currently serving as a senior project manager at Boston Consulting Group.

Emir Taşar - Grant Thornton - Partner

Emir Taşar – Grant Thornton – Şirket Ortağı

2007 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden, 2016 yılında ise Bilkent Üniversitesi Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans programından mezun olmuştur. 2007-2020 yılları arasında PwC ve EY denetim firmalarında çalışmıştır. 2020 yılı başından itibaren ise Grant Thornton firmasında Şirket Ortağı olarak görev almaktadır.

Emir Taşar – Grant Thornton – Partner

Emir Taşar graduated from Bilkent University, Business Administration Department in 2007 and completed his master’s in Economics Law at Bilkent University in 2016. He worked at PwC and Ernst & Young audit firms between 2007 and 2020. Since the beginning of 2020, he has been serving as a company partner in Grant Thornton.

Yılmaz Tokgöz - Unilever - Category & Channel Development Director

Yılmaz Tokgöz – Unilever – Kategori ve Kanal Geliştirme Direktörü

2002 yılında Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur, 2005 yılında Gıda Mühendisliği’nde Masterını tamamlamıstır.  2017-2019 seneleri arasında Bilkent Üniversitesi’nde Executive MBA yapmıştır. 17 yıldır Unilever firmasında Müşteri Geliştirme Departmanında çalışmaktadır. 2018 yılından beri Category & Channel Development Director olarak görev yapmaktadır.

Yılmaz Tokgöz – Unilever – Category & Channel Development Director

Yılmaz Tokgöz graduated from Ankara University, Food Engineering Department in 2002, and completed his master’s degree in Food Engineering in 2005. He completed his Executive MBA at Bilkent University between 2017 and 2019. He has been working at Unilever for 17 years in the Customer Development Department. He has been serving as Category & Channel Development Director since 2018.

Dilanur Türer - FNSS Defence Systems - Organizational Development Unit Manager

Dilanur Türer – FNSS  Savunma Sistemleri Organizasyonel Gelişim Birimi Yöneticisi

2010 yılında Erciyes Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2014-2015 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nden Master derecesini almıştır. İşletme Master’ının son döneminde University of Michigan’da değişim öğrencisi olarak bulunmuş, Koçluk ve İK Yönetimi sertifika programlarını tamamlamıştır. Ted Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak ders vermektedir. 2011 senesinden bu yana FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.’de çalışmakta olup, şu an Organizasyonel Gelişim Birimi Yöneticisi olarak görevine devam etmekte ve 2016 yılından bu yana gelişim koçluğu yapmaktadır.

Dilanur Türer graduated from Erciyes University, Department of Industrial Engineering in 2010. She received her master’s degree from Bilkent University between 2014-2015. In the last semester of her master’s in Business Administration, she visited University of Michigan as an exchange student and completed Coaching and HR Management certificate programs. She teaches as a part-time lecturer at TED University. She has been working at FNSS Defense Systems Inc. since 2011. Ms. Türer is currently working as an Organizational Development Unit Manager and also she has been a development coach since 2016.

Cem Sabutay Türkdönmez - Akbank T.A.Ş - Başkent Regional Manager

Cem Sabutay Türkdönmez – Akbank T.A.Ş. Başkent Bölge Müdürü

1971 yılında doğdu. 1992 de Gazi Üniversitesi Uluslarası ilişkiler bölümünden mezun oldu. Bilkent Üniversitesinde Executive MBA yaptı. Aynı dönemde Michigan Üniversitesi’nde Global Competetive Strategy eğitimi aldı. Halen Başkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nde tez aşamasında doktora öğrencisidir. Yaklaşık 25 yıllık bankacılık kariyerinde Toprakbank A.Ş. ve Finansbank A.Ş ‘nde Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik, Şube Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve Perakende Bankacılık Bölüm Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.  2015 yılından bu yana Akbank T.A.Ş. Başkent Bölge Müdürü olarak görev yapmakta olup bölgeye bağlı 40 şubenin ticari bankacılık, perakende bankacılık kredi ve mevduat performans yönetimininin yanı sıra insan kaynakları organizasyonundan ve aynı zamanda kredi komitesinin bir üyesi olması nedeniyle söz konusu şubelerin kredi tahsis işlemlerinde de sorumludur.  Çankaya Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümünde yarı zamanlı ders vermekte olup evli ve bir kız bir oğlan olmak üzere iki çocuk babasıdır. Edebiyatla ilgilenmekte olup “Mürekkebi Ben Dökmedim” ve “Pasifik Sığınağı” isimli yayınlanmış iki öykü kitabı bulunmaktadır.

Cem Sabutay Türkdönmez – Akbank T.A.Ş – Başkent Regional Manager

Cem Sabutay was born in 1971. He graduated from Gazi University, International Relations Department in 1992. He completed his Executive MBA at Bilkent University. At the same time, he studied Global Competetive Strategy at Michigan University. He is currently a Ph.D. candidate at the Başkent University Banking and Finance Department. In his banking career of nearly 25 years, he worked for Toprakbank Inc. and Finansbank Inc. as an Assistant Inspector, Inspector, Branch Manager, Regional Manager, and Head of Retail Banking Department. Since 2015, he has been working at Akbank as Başkent Regional Manager and he is responsible for the commercial banking, retail banking loan, and deposit performance management of the 40 branches affiliated to that region. He is also responsible for human resources organization and the loan allocation procedures of these branches as he is a member of the credit committee. He teaches as a part-time lecturer at Çankaya University, Department of Banking and Finance. He is married and has two children: one daughter and one son. He is interested in literature and has two published short storybooks: “I Did Not Spill The Ink” and “Pacific Shelter”.

Cem Ağın - Bilkent Holding Corporate Development and Human Resources Coordinator

Cem Ağın – Bilkent Holding –  Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Koordinatörü

1990 yılında Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. İş hayatına Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü’nde başladı. 1997 yılında özel sektöre geçti. 1999 yılında ODTÜ İşletme Fakültesi Executive MBA Programını tamamladı. 2001-2003 yılları arasında Başbakanlık GAP İdaresi’nde İletişim ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü görevini yürüttü. 2003 yılından itibaren Bilkent Holding ve şirketleri bünyesinde çeşitli görev ve projelerde yer alıyor. 2010 yılında Başkent Üniversitesi’nde Bankacılık-Finans Yüksek Lisans programını tamamladıktan sonra SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı aldı. Başkent Üniversitesi’nde yüksek lisans dersleri veriyor. Bilkent Holding’de Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Koordinatörü (CHRO) olarak görevine devam etmektedir.

Cem Ağın – Bilkent Holding Corporate Development and Human Resources Coordinator

Cem Ağın graduated from Ankara University, Department of English Language and Literature in 1990. He started his business career at Anadolu Agency General Directorate. In 1997, he switched to the private sector. In 1999, he completed the Executive MBA Program at METU Business School. He served as the Communication and Public Relations Coordinator at the Prime Ministry GAP Administration between 2001 and 2003. Since 2003, he has been involved in various tasks and projects within Bilkent Holding and its companies. After completing the Banking-Finance Master’s program at Başkent University in 2010, he received the CMB Corporate Governance Rating License. He teaches graduate courses at Başkent University. He continues to work as a Corporate Development and Human Resources Coordinator (CHRO) at Bilkent Holding.

Cemal Akyel - ETİ - Management Information Systems Group President and Executive Board Member

Cemal Akyel – ETİ Yönetim Bilgi Sistemleri Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi

1991 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Doktora Derecesini almıştır. ODTÜ İşletme Bölümü’nde Öğretim Üyeliği, Siemens Business Services şirketinde Kamu Sektörü Sistem Entegrasyonu Direktörlüğü ve İcra Kurulu üyeliği,  Microsoft Türkiye şirketinde Kamu Sektörü Genel Müdür Yardımcılığı, a Plenus Bilişim Danışmanlık Şirketi’nde Kurucu Genel Müdür görevlerinde bulunmuştur. Halihazırda ETİ Şirketler Grubu’nda Yönetim Bilgi Sistemleri Grup Başkanı ve İcra Kurulu üyesi olarak çalışmaktadır.

Cemal Akyel – ETİ  – Management Information Systems Group President and Executive Board Member

Cemal Akyel received his Ph.D. degree from Bilkent University, Department of Industrial Engineering in 1991. Previously, he worked as a lecturer at METU Department of Business Administration, the Public Sector Systems Integration Director and an executive board member at Siemens Business Services Company, the Public Sector Deputy General Manager at Microsoft Turkey, and as the Founding General Manager at Plenus IT Consulting Company. He is currently working as the Head of Management Information Systems Group and an Executive Board member at ETI Group of Companies.

Mahmut Yiğit Arslan - PwC - Consumer Markets Consulting Leader

Mahmut Yiğit Arslan – PwC – Tüketici Piyasaları Danışmanlığı Lideri 

2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü’nden mezun olmuştur. 2004-2006 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde Finans alanında MBA yapmıştır. Siemens, Accenture, Opsago firmalarında çeşitli pozisyonlarda çalışmıştır. 2017’den bu yana PwC’de çalışmaktadır ve Consumer Markets Consulting Leader olarak görevine devam etmektedir.

Mahmut Yiğit Arslan – PwC – Consumer Markets Consulting Leader 

Mahmut Yiğit Aslan graduated from Middle East Technical University, Department of Electrical-Electronics Engineering in 2003. He completed his MBA in Finance at Bilkent University between 2004 and 2006. He worked in various positions at Siemens, Accenture, and Opsago companies. He has been working at PwC since 2017 and continues to serve as the Consumer Markets Consulting Leader.

Erhun Baş - Mobile Telecommunication Operators Association - General Secretary

Erhun Baş – Mobil Telekomunikasyon Operatörleri Derneği Genel Sekreteri

1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. 2016-2018 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde Executive MBA yapmıştır. AB Genel Sekreterliği, Ericson, YASED gibi kuruluşlarda görev almıştır. Mobil Telekomunikasyon Operatörleri Derneği Genel Sekreteri olarak görevine devam etmektedir.

Erhun Baş – Mobile Telecommunication Operators Association – General Secretary 

Erhun Baş graduated from Middle East Technical University, Department of International Relations in 1997. He completed his Executive MBA at Bilkent University between 2016 and 2018. He worked at organizations such as the EU General Secretariat, Ericson, and YASED. He continues to serve as General Secretary of Mobile Telecommunication Operators Association.

Mehmet Can Canaran - MEFA Group - Trade Director

Mehmet Can Canaran – MEFA Grup – Ticaret Direktörü

1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 1998 yılında ODTÜ İnşaat Bölümünde Construction Management alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2015 -2017 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde Executive MBA yapmıştır. Profesyonel hayatından Mensel , Fitzpatrick International(UK), Tepe İnşaat gibi firmalarındaki çalışmaları sonrasında MESA  Grubuna geçmiş ve burada 15 yıl boyunca çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. 2018 yılından itibaren MEFA  Grubunda Ticaret Direktörü olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Mehmet Can Canaran – MEFA Group – Trade Director

Mehmet Can Canaran graduated from Middle East Technical University (METU), Department of  Civil Engineering in 1995. In 1998, he completed his master’s degree in Construction Management at METU. He completed his Executive MBA at Bilkent University between 2015 and 2017. After working in companies such as Mensel, Fitzpatrick International (UK), and Tepe Construction, he switched to MESA Group and worked in various positions there for 15 years. Since 2018, he has been working as the Trade Director at MEFA Group.

Mete Çakmakçı - Technology Development Foundation of Turkey - General Secretary

Mete Çakmakçı – Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı – Genel Sekreter

1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü’nden mezun olmuştur. Syracuse Üniversitesi’nden doktora derecesini almıştır. STM A.Ş.’den sonra halen Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nda Genel Sekreter olarak çalışmaktadır. TTGV’nin farklı iştiraklerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mete Çakmakçı – Technology Development Foundation of Turkey – General Secretary  

Mete Çakmakçı graduated from Middle East Technical University, Department of Electrical- Electronics Engineering in 1990. He received his Ph.D. from Syracuse University. After working at STM Inc., he is currently working as General Secretary of Technology Development Foundation of Turkey. He is a member of the board of directors at different subsidiaries of the Technology Development Foundation of Turkey.

Barış Dinçer - The European Reconstruction and Development Bank - Deputy Chairman of Turkey and Ankara Office Chair

Barış Dinçer – Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası- Türkiye Başkan Vekili ve Ankara Ofisi Başkan

Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Barış Dinçer, 2004 yılında Bilkent Üniversitesi MBA programından mezun olmuştur. İngiltere Chevening bursuyla City University Londra’da ekonomi yükseklisansı, Hacettepe Üniversitesi ve ABD Fulbright bursuyla Harvard Üniversitesi’nde kamu yönetimi ve politikaları üzerine doktora düzeyinde akademik çalışmalarına devam etmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda başladığı kariyerine sırasıyla Dünya Bankası, OECD ve PricewaterhouseCoopers (PwC) gibi kuruluşlarda ekonomist, proje danışmanı, direktör, şirket ortağı pozisyonlarında sürdürmüştür. Hâlihazırda, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD’de Türkiye Başkan Vekili ve Ankara Ofisi Başkanı olarak görev almaktadır.

Barış Dinçer – The European Reconstruction and Development Bank – Deputy Chairman of Turkey and Ankara Office Chair

Barış Dinçer, who graduated from Galatasaray University, Department of Business Administration, completed his MBA at Bilkent University MBA in 2004. He received his master’s degree in Economics from City University London in England with a Chevening scholarship. He continued his doctoral studies on public administration and policies at Hacettepe University and visited Harvard University with a Fulbright scholarship during his Ph.D. He started his career by working in Privatization Administration and then he worked as an economist, project consultant, director, and company partner at the World Bank, OECD, and PricewaterhouseCoopers (PwC), respectively. Currently, he serves as the Deputy Chairman of Turkey in the European Reconstruction and Development Bank (EBRD) and Chairman of Ankara Office.

Mustafa K. Doğru - Amazon - Senior Manager of Analytics

Mustafa K. Doğru – Amazon – Kıdemli Analitik Yöneticisi

Mustafa K. Doğru, 2019’dan beri Amazon Web Services Infrastructure Organisation’da Kıdemli Analitik Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Daha önce, Verizon’da Ters Planlama Direktörülüğü ile Tedarik Zinciri Stratejisi ve Analitik Ekibi Kıdemli Müdürlüğü dahil olmak üzere artan sorumlulukları olan roller üstlenmiştir. Bundan önce Dublin, İrlanda’daki Alcatel-Lucent Bell Labs’ın Endüstriyel Matematik ve Yöneylem Araştırması Bölümü’nde ve Murray Hill, New Jersey ofisinde araştırmacı olarak çalıştı. Operations Research, Production & Operations Management ve Informs Journal on Applied Analytics dahil olmak üzere çeşitli OR / MS dergilerinde makaleleri yayınladı. Araştırma ilgi alanları envanter ve nakliye optimizasyonu, siparişe göre üretim sistemleri, yedek parça yönetimi, kablosuz iletişim, telekomünikasyon için gelir yönetimi ve elektrikli araç şarj altyapısıdır. Türkiye’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde endüstri mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans derecesi aldı. Hollanda’daki Eindhoven Teknoloji Üniversitesi’nden yöneylem araştırması alanında doktora derecesine sahiptir.

Mustafa K. Doğru – Amazon – Senior Manager of Analytics

Mustafa K. Dogru has been the Senior Manager of Analytics at Amazon Web Services Infrastructure Organization since 2019. Previously, he held different roles of increasing responsibility at Verizon including Director of Reverse Planning and Senior Manager of Supply Chain Strategy & Analytics Team. Prior to that, he worked as a researcher at the Department of Industrial Mathematics and Operations Research of Alcatel-Lucent Bell Labs in Dublin, Ireland and Murray Hill, New Jersey offices. He published papers in various OR/MS journals including Operations Research, Production & Operations Management, and Informs Journal on Applied Analytics, and his research interests included inventory and transportation optimization, assemble-to-order manufacturing systems, spare parts management, technology adoption in wireless communications, revenue management for telecommunications, and electric vehicle charging infrastructure. He earned BS and MS degrees in industrial engineering from Middle East Technical University in Turkey. He holds a PhD in operations research from the Technology University of Eindhoven in the Netherlands.

Selcen Erdem - Novartis - Country Corporate Affairs Manager

Selcen Erdem – Novartis – Ülke Kurumsal İşler Müdürü

1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. İksitat Bankası, Gillette Company, GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis firmalarında çeşitli pozisyonlarda çalışmıştır. Novartis firmasında ondört yıldır çalışmaktadır ve görevine Ülke Kurumsal İşler Müdürü olarak devam etmektedir.

Selcen Erdem – Novartis – Country Corporate Affairs Manager

Selcen Erdem graduated from Boğaziçi University, Department of Economics in 1995. She worked in various positions at Iksitat Bank, Gillette Company, GlaxoSmithKline, and Sanofi-Aventis. She has been working at Novartis for fourteen years and currently serves as the Country Corporate Affairs Manager.

Gültekin Hacısalihoğlu - Rönesans Holding - Deputy General Manager

Gültekin Hacısalihoğlu – Rönesans Holding Genel Müdür Yardımcısı

2005 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2005-2011 yılları arasında PwC firmasında Vergi Danışmanı olarak çalışmıştır. 2011 yılında Rönesans Grubuna, Rönesans Holding Vergi Bölüm Müdürü olarak transfer olmuştur. Rönesans Grubu bünyesinde sırasıyla Vergi Direktörlüğü sonrasında Türkiye İnşaat Grubu Mali İşler Direktörlüğü, Rönesans Holding Grubu Mali İşler Direktörlüğü görevlerinde yer almıştır. Halen Rönesans Holding’te, Vergi, Sigorta ve Hazine bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almaktadır. Gültekin Hacısalihoğlu, SMMM, SPK Bağımsız Denetim ve KGK Bağımsız Denetçi belgelerini haizdir. Uzmanlık alanları, Kurumlar Vergisi başta olmak üzere Türk Vergi Kanunları, Uluslararası Vergi Yapıları ve Finansal Dijital Dönüşüm projeleridir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Gültekin Hacısalihoğlu – Rönesans Holding – Deputy General Manager

Gültekin Hacısaligoğlu graduated from Bilkent University, Faculty of Business Administration in 2005. He worked as a Tax Consultant at PwC between 2005 and 2011. In 2011, he switched to Rönesans Holding as the Tax Department Manager. After working as the Tax Manager, he worked as Turkey Construction Group Financial Affairs Director and Rönesans Holding Group Financial Affairs Director, respectively. He is currently working as the Deputy General Manager responsible for Tax, Insurance, and Treasury departments of the  Rönesans Holding. Gültekin Hacısalihoğlu has SMMM, CMB Independent Audit, and KGK Independent Auditor certificates. His areas of expertise are Corporate Tax, Turkish Tax Laws, International Tax Structures, and Financial Digital Transformation projects. He is married with two children.

Çağlayan Karapınar - Havelsan - Business Development Director

Çağlayan Karapınar – Havelsan – İş Geliştirme Direktörü

 1979 doğumlu olan Çağlayan Karapınar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun olduktan sonra, TR-NET, SOFTWARE AG, CISCO Systems, ORACLE ve HUAWEİ gibi küresel şirketlerde teknik, danışmanlık, bölgesel satış direktörlüğü ve yöneticiliği gibi görevlerde bulunmuştur. 20 yıldan fazladır yazılım, donanım ve danışmanlık sac ayağını oluşturacak pozisyonlarda çalışmaktadır. Enerji, Savunma-Havacılık,  Kamu, Telekom ve Finans sektörlerinde başta olmak üzere birçok alanda yeni problemlerin keşfi ve var olan konvansiyonel problemlere ezber bozacak çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına çalışmış olan Karapınar, 2017 yılında Bilkent Üniversitesi Executive MBA yüksek lisans programını bitirmiştir. Huawei – Kuzey Doğu Avrupa Kamu Güvenliği Çözüm Direktörü olarak görevini 2019 yılında sürdürdükten sonra, son olarak Havelsan’da İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmaya devam etmektedir. Girişimcilik, Yapay Zeka ve Büyük Veri, Platform İş Modelleri (p17n), Büyüme Stratejileri, İş Geliştirme ve Değer Tesseract’ı gibi konularda çalışmalarına devam etmektedir. 

Çağlayan Karapınar – Havelsan – Business Development Director

Born in 1979, Çağlayan Karapınar graduated from the Computer Engineering Department of Middle East Technical University. He worked at global companies such as TR-NET, SOFTWARE AG, CISCO Systems, ORACLE, and HUAWEI in various positions such as a consultant, regional sales director, and manager. He has been working in software, hardware, and consultancy positions for more than 20 years. Mr. Karapınar, who has worked on the discovery of new problems in many fields, especially in the Energy, Defense-Aviation, Public, Telecom and Finance sectors, and the development and implementation of solutions that will break the ground for existing conventional problems, completed the Executive MBA program at Bilkent University in 2017. After serving as Huawei’s North-East Europe Public Security Solution Director in 2019, he currently serves as Business Development Director of Havelsan. He continues to work on subjects such as Entrepreneurship, Artificial Intelligence, and Big Data, Platform Business Models (p17n), Growth Strategies, Business Development, and Value Tesseract.

Bora Kıvrak - Microsoft - Corporate Consultancy and Support Services Group Manager

Bora Kıvrak – Microsoft – Kurumsal Danışmanlık ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü

1972 yılında Ankara’da doğan Bora Kıvrak, Hacettepe Üniversitesi’nde İstatistik lisans eğitimini, Bilkent Üniversitesi’nde Executive MBA ve Michigan Üniversitesi’nde Küresel Rekabet Stratejisi programlarını tamamladı. Bora Kıvrak, 25 yılı aşkın BT sektörü kariyerinin son 20 yılını geçirdiği Microsoft’ta Teknik Danışmanlık, Proje Yönetimi, Kurumsal Satış Yönetimi tecrübelerinin ardından 2015 yılından bu yana Kurumsal Danışmanlık ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Bu rolünde Kamu, Sağlık, Savunma, Eğitim, Sivil hükümet ve Enerji sektöründe birlikte çalıştığı kurum ve şirketlerin operasyonlarını optimize etmek, ürünlerini ve servislerini transform etmek, çalışanların verimliliğini artırmak ve vatandaşlar ve müşterileri ile etkin iletişim kurmaları hedefleri ile Dijital Dönüşüm stratejileri ve yol haritasını oluşturmak ve hayata geçirmek için sektöre önderlik eden projeler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda ilgili sektör çözümleri uzmanlığının yanında İş ve Çevre Sürdürebilirliği, Yenilenebilir Enerji, Yapay Zeka, Akıllı Şehirler ve Siber Güvenlik konusunda çalışmalar yürüterek önemli deneyime sahiptir. Bora Kıvrak, 2012 yılından bu yana Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinde 4ncü sınıf, MBA ve Turquality programlarında Dijital Dönüşüm, Proje Yönetimi, Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları Yönetimi derslerini vermektedir. Evli ve iki kız çocuğu ve iki kedi babası olan Bora, okumayı, yardımseverlik koşuları yapmayı ve seyahat etmeyi sevmektedir.

Bora Kıvrak – Microsoft – Corporate Consultancy and Support Services Group Manager

Bora Kıvrak was born in Ankara in 1972. He completed his undergraduate education in Statistics at Hacettepe University, Executive MBA at Bilkent University, and Global Competitive Strategy program at Michigan University. Bora Kıvrak has been working as a Corporate Consultancy and Support Services Group Manager since 2015, following his position as Project Management and Corporate Sales Management at Microsoft, where he spent the last 20 years of his more than 25-year long experience in Technical Consultancy. In this role, he has been working on projects that lead the sector to create and implement Digital Transformation strategies and their roadmap with the objectives of optimizing the operations of the institutions and companies he works within the Public, Health, Defense, Education, Civil government, and Energy sectors; and transforming their products and services, increasing the productivity of employees and communicating with their citizens and customers effectively. In this context, he has significant experience in Business and Environmental Sustainability, Renewable Energy, Artificial Intelligence, Smart Cities, and Cyber ​​Security, as well as expertise in relevant sector solutions. Bora Kıvrak has been teaching Digital Transformation, Project Management, Strategic Management, and Human Resources Management in the undergraduate program for senior undergraduate students together with the MBA and Turquality programs at Bilkent University, Faculty of Business Administration since 2012.Mr. Bora, who is married with two daughters and has two cats, enjoys reading, charity run, and traveling.

Gönül Kızılelma Andarman - P&G - IT Group Manager

Gönül Kızılelma Andarman – P&G – IT Grup Müdürü

2003 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2003-2005 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde MBA yapmıştır. 2005 yılından beri P&G firmasında Küresel İş Çözümleri departmanında bölgesel ve global görevlerde çalışmakta olup, halen IT Grup Müdürü olarak global bir programın yönetiminden sorumludur. Evli ve 2 çocuk annesidir.

Gönül Kızılelma Andarman – P&G – IT Group Manager

Gönül Kızılelma graduated from Bilkent University, Computer Engineering Department in 2003. She completed her MBA at Bilkent University between 2003 and 2005. She has been working in the Global Business Solutions Department at P&G since 2005 in regional and global roles. She is currently responsible for managing a global program as the IT Group Manager. She is married with 2 children.

Banu Küçükel - Güven Health Group - Chairman

Banu Küçükel – Güven Sağlık Grubu –  Yönetim Kurulu Başkanı

1993 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Executive MBA yapmıştır. Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Banu Küçükel – Güven Health Group – Chairman

Banu Küçükel graduated from Bilkent University, Faculty of Business Administration in 1993. She completed her Executive MBA at Middle East Technical University in 1998. She continues her career as the Chairman of Güven Health Group.

Atila Kemal Oğuz - Tepe Construction - General Manager

Atila Kemal Oğuz – Tepe İnşaat – Genel Müdür

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2013-2015 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde Executive MBA yapmıştır. Tepe İnşaat firmasının genel müdürüdür.

Atila Kemal Oğuz – Tepe Construction – General Manager

Atila Kemal Oğuz graduated from Yıldız Technical University, Civil Engineering Department. He completed his Executive MBA at Bilkent University between 2013 and 2015. He is the General Manager of Tepe İnşaat.

Kaan Özel - Facebook - Product Manager

Kaan Özel –  Facebook – Ürün Müdürü

2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2005-2007 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde MBA yapmıştır. Havelsan ve Microsoft firmasında çeşitli pozizyonlarda çalışmıştır. Facebook kurumunda Ürün Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Kaan Özel – Facebook – Product Manager

Kaan Özel graduated from Middle East Technical University, Computer Engineering Department in 2005. He completed his MBA at Bilkent University between 2005 and 2007. He worked in various positions at Havelsan and Microsoft companies. He is still working as a Product Manager at Facebook.

 

Ramazan Yön - Demirexport - General Manager

Ramazan Yön – Demirexport – Genel Müdür

Yüksek öğrenimini 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversites I Maden Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra 2010 yılında Gazi Üniversitesi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. 2018 yılında profesyonel iş hayatını sürdürürken Bilkent Üniversitesi Executive MBA programını başarı ile tamamlamıştır. İş yaşamına 1998 yılında Park Enerji bünyesinde Saha Mühendisi olarak başlamıştır. Onüç yıldan uzun bir süre Ciner Group bünyesinde birçok pozisyonda görev yapan Ramazan Yön, 2011-2014 yılları arasında Park Elektrik Genel Müdürlüğü yapmıştır.  Ayrca, 2002-2004 yılları arasında BP/BTC şirketinde denetçi olarak görev yapmıştır. 2014 yılında Demir Export A.Ş. bünyesinde Üretim Direktörlüğü görevine başlayarak, 2017 yılında Demir Export A.Ş. Genel Müdürü olarak halen sürdürdüğü görevine başlamıştır. Demir Export Genel Müdürlüğü görevinin yanısıra, Demir Export A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, DEFAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve DEF Adi Ortaklığı İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ve Odalarda da Yönetim Kurulu üyelikleri bulunan Ramazan Yön; Ankara Sanayi Odası (ASO)Meclis Üyeliği,  Ankara Sanayi Odası(ASO) Madencilik Komitesi Üyeliği, Maden İşverenleri Sendikası (MASİS) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Madenciler Derneği(TMD) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Denetleme Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ramazan Yön – Demirexport – General Manager

After completing his higher education at Middle East Technical University, Department of Mining Engineering in 1998, he received a master’s degree in Occupational Health and Safety from Gazi University in 2010. While continuing his professional life, he completed the Bilkent University Executive MBA program in 2018. He started his career as a Field Engineer at Park Enerji in 1998. Ramazan Yön, who worked in many positions within the Ciner Group for more than 13 years, served as the General Manager of Park Electric between 2011 and 2014. He also worked as an auditor at BP/BTC Company between 2002 and 2004.  In 2014, he started to work as the Production Director at Demir Export Corporation and he has been serving there as the General Manager since 2017. Additionally, Mr. Yön is a Board Member of Demir Export, the Chairman of the Board of Directors at DEFAŞ Corporation, and the Chairman of the Executive Board of DEF Ordinary Partnership. Ramazan Yön, who is a member of the Board of Directors in various Civil Society Organizations and Chambers, is a member of Ankara Chamber of Industry (ASO), Ankara Chamber of Industry (ASO) Mining Committee, Mining Employers’ Union (MASIS) Board, Turkey Miners Association (TMD) Board, and Turkey Confederation of Employer Associations (TISK) Supervisory Board.  He speaks English. He is married with two children.